DATA PRIVACY
DATA PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 dient u met documentatie aantoonbaar te voldoen aan de AVG/GDPR privacy wetgeving. Onze privacy experts hebben een assessment ontwikkeld om te controleren of uw organisatie de AVG op de juiste manier heeft geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

Wilt u een uitgebreide AVG audit dan komen we bij u langs, bekijken we of u alle verplichte onderdelen van de AVG op de juiste manier heeft geïmplementeerd en krijgt u.

U kunt gebruik maken van onze dienstverlening door een volledige AVG of privacy assessment bij u op locatie te laten uitvoeren, door een Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)Voldoe aan de AVG


Wet- en regelgeving worden steeds strenger. En klanten eisen dat u hun gegevens optimaal beschermt. Kortom: het is tijd voor proactief securitybeleid met de Security & privacy services van SONAMU.


IT security nulmeting

Uw digitale weerbaarheid is afhankelijk van de samenwerking van mensen, processen en technologie.

In de IT security nulmeting bekijken we of de basis op orde is. Denk hierbij aan noodzakelijke verantwoordelijkheden, processen en beheersmaatregelen. Het resultaat wordt overzichtelijk aan u gepresenteerd, tezamen met een actieplan waarmee uw organisatie aan de slag kan.Privacy Scan

Steeds meer organisaties verwerken persoonsgegevens, wij merken echter dat naleving wordt gezien als een complexe aangelegenheid. Zaken als grondslag, transparantie en doelbinding komen immers niet dagelijks aan bod.

Met de privacy scan brengen wij u snel op de hoogte van de eisen uit de AVG. Wij maken een foto van uw organisatie en helpen u op een pragmatische wijze te voldoen aan de AVG regels.Security proces optimalisatie

Naast uw bedrijfsprocessen dienen ook de processen voor het beheer en beveiligen van uw IT systemen optimaal ingeregeld te zijn. Hiermee is gewaarborgd dat systemen niet uitvallen en uw gegevens niet in handen kunnen vallen van hackers.

SONAMU helpt u bij het inrichten van uw IT & security processen,

Ook uw weerbaarheid en veiligheid verhogen?

Wilt u ook competitief voordeel behalen met een proactieve  aanpak op het gebied van privacy & security, maar weet u niet precies wat de juiste ICT-keuzes zijn om daartoe te komen? Ga de uitdaging aan met de bewezen aanpak van SONAMU.


Zowel de huidige privacywetgeving als de nieuwe, en strengere GDPR/AVG-regelgeving heeft een grote impact op hoe Nederlandse bedrijven met digitale persoonsgegevens moeten omgaan. Er duiken dan ook talloze vragen op:

  • Heeft u de persoonsgegevens van uw medewerkers, uw klanten, uw leveranciers al in kaart gebracht?
  • Zo ja, hebt u hierbij de juiste procedure gevolgd?
  • Zo neen, weet u wat de juiste procedure is?
  • Bent u zich voldoende bewust welke data ‘persoonsgebonden’ zijn?
  • Kunt u aantonen waar de gegevens van een bepaalde persoon opgeslagen zijn?”

SONAMU kan uw organisatie helpen zodat het voldoet aan de AVG/GDPR-verplichtingen.Benieuwd wat onze security-experts voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op!

PROJECT STARTEN